GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.373.862
Đang online: 106
Giới thiệu tài liệu, sách mới
[Đăng ngày: 14/03/2021]

SÁCH MI THÁNG 2. 2021

Sách mi đã v !.....

Trung tâm Thông tin - Thư vin trân trng gii thiu đến toàn th cán b ging viên, viên chc và sinh viên toàn trường đặc bit là cán b ging viên Khoa Xây dng … v ngun tài liu chuyên ngành mi được b sung theo yêu cu (có danh mc kèm theo).

Hãy đến TT.TTTV để được phc v nhé!

[Đăng ngày: 03/03/2021]
[Đăng ngày: 06/12/2020]
[Đăng ngày: 05/12/2020]
[Đăng ngày: 05/12/2020]
[Đăng ngày: 22/11/2020]

SÁCH MỚI THÁNG 11/2020

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên toàn trường đặc biệt là cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Khoa Hạ tầng đô thị, Khoa Kinh tế… về sách, giáo trình và tài liệu chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và giảng dạy của Quí thầy cô và các bạn sinh viên. (Có danh mục kèm theo).

Quí Thầy cô và các bạn sinh viên có nhu cầu sử dụng nguồn tài liệu mới vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin - Thư viện.
[Đăng ngày: 12/01/2020]
[Đăng ngày: 11/01/2020]
[Đăng ngày: 10/12/2019]
[Đăng ngày: 28/05/2019]
12