THƯ VIỆN PHỤC VỤ
Thứ 2 -> Thứ 6
 Phòng Đọc 
Thứ 2 -> Thứ 6
7
h - 18h
 Phòng Mượn
Thứ 2 -> Thứ 6:  
8h - 11h45 & 14h - 17h45
Liên kết website :
Số người truy cập: 757.455
Đang online: 5

[ Đăng ngày: 23/08/2015 ]
Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, lưu trữ, khai thác, tổ chức thực hiện mọi hoạt động trong lĩnh vực thông tin - thư viện và phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc liên hệ và tổ chức các hoạt động Hợp tác quốc tế, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
CÁC TIN KHÁC