Thông Tin
[Đăng ngày: 14/04/2022]
[Đăng ngày: 07/01/2020]
[Đăng ngày: 28/11/2018]
Vui Học Tiếng Anh
[Đăng ngày: 24/10/2017]
[Đăng ngày: 25/08/2017]
[Đăng ngày: 30/08/2016]
[Đăng ngày: 29/03/2016]
Thư viện xin thông báo đến quý độc giả thời gian mở cửa thư viện như sau:
*Phòng đọc (lầu 1): 8h đến 18h (từ thứ 2 đến thứ 6), 8h đến 11h30 (thứ 7).
*Phòng mượn (lầu 2): 7h30 đến 11h30 + 14h đến 18h (từ thứ 2 đến thứ 6).
12