BỘ SƯU TẬP

Từ khóa tìm kiếm :

Nhan đề :

Tác giả :

Chủ đề :

Chuyên ngành :

Nhà xuất bản :

Năm xuất bản :

ISBN :

ISSN :

Sắp xếp :

 

 Item 1 to 20 of 21
Page:of 2 Page size:
STTNhan đề (Double-Click để xem chi tiết)  
 Item 1 to 20 of 21
Page:of 2 Page size:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hướng dẫn tra tìm Cơ bản

Tra tìm cơ bản thường sử dụng khi chưa xác định rõ tài liệu cần tìm
Cách tra tìm: Đánh nội dung tìm kiếm vào ô "Từ khóa tìm kiếm" sau đó chọn Sắp xếp để sắp xếp tài liệu, chọn ô Hiển thị để chọn số lượng hiển thị trên một trang

Hướng dẫn Tra tìm Nâng cao

Tra tìm nâng cao là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu tìm, sử dụng các toán tử VÀ, HOẶC, LOẠI BỎ mở rộng hoặc giới hạn nội dung cần tìm. Toán tử : Thu hẹp kết quả tìm kiếm, HOẶC: Mở rộng kết quả tìm kiếm, LOẠI BỎ: giới hạn phạm vi tìm kiếm.
Cách tìm này thường được sử dụng khi đã xác định được một số thông tin liên quan tới tài liệu cần tìm;
Các bước thực hiện
 - Bước 1: Chọn Bộ sưu tập
 - Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm thứ nhất
 - Bước 3: Chọn toán tử
 - Bước 4: Chọn từ khóa tìm kiếm thứ 2
 - Bước 5: Click nút "Tìm kiếm"
Các ví dụ tìm kiếm:
 - Nhan đề "Quản trị nguồn nhân lực"
 - Tác giả: Trần Kim Dung
VD1: Thu hẹp kết quả tìm kiếm (VÀ)
 - Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung
 - Kết quả tìm kiếm là: Những tài liệu về quản trị nguồn nhân lực của tác giả Trần Kim Dung
VD2: Mở rộng kết quả tìm kiếm (HOẶC)
 - Quản trị nguồn nhân lực HOẶC Trần Kim Dung
 - Kết quả tìm kiếm là: Tất cả các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực và các tài liệu của tác giả Trần Kim Dung
VD3: Giới hạn phạm vi tìm kiếm (LOẠI BỎ)
 - Quản trị nguồn nhân lực LOẠI BỎ Trần Kim Dung
 - Kết quả tìm kiếm là tất cả các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực không phải của tác giả Trần Kim Dung
Lưu ý
 - Chọn ô hiển thị để hiển thị số lượng kết quả tìm kiếm nhanh hơn
 - Chọn sắp xếp để sắp xếp tài liệu theo năm, tác giả, hoặc nhan đề

Lưu ý:

- Hộp lựa chọn Số tài liệu hiển thị giới hạn số tài liệu hiển thị, giúp quá trình tra cứu tiến hành nhanh hơn

- Chọn Tìm tài liệu có file để tìm tài liệu có file tải về .