Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)
 Phòng Đọc 
Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 18h
Thứ 7: 8h - 11h
 Phòng Mượn
Thứ 2 - Thứ 6:  
7h30 - 11h30 & 14h - 18h
Liên kết website :
Số người truy cập: 341827
Đang online: 12
[ Đăng ngày: 01/09/2015 ]

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Để đảm bảo việc thực hiện toàn diện chức năng- nhiệm vụ của đơn vị, Thư viện đã tiến hành phân công công việc thành các tổ công tác chuyên trách những nội dung công việc cụ thể.
 • Trên cơ sở rà soát các hoạt động, các nguồn lực hiện có. Thư viện đã tiến hành phân chia làm 3 tổ công tác với các nhiệm vụ khác nhau:

1. Tổ Kế hoạch - nghiệp vụ Thư viện:

 • Quản lý toàn bộ hệ thống kho tư liệu của Thư viện.
 • Lập kế hoạch bổ sung sách báo, giáo trình, tạp chí… theo định kỳ học kỳ năm học; kế hoạch chung theo năm tài chính.
 • Thường xuyên rà soát hệ thống thư mục, kho tư liệu để sắp xếp khoa học, ngăn nắp.
 • Có kế hoạch tìm kiếm, khai thác nguồn thông tin, tư liệu mới; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tư liệu của Thư viện.
 • Cung cấp thông tin lên website Thư viện về kế hoạch, nguồn tư liệu mới, bài viết, thông tin sưu tầm….
 • Định kỳ đánh giá mức năng lực phục vụ của Thư viện theo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Đề xuất giải pháp nâng cấp.

  2.Tổ Quản lý- Chăm sóc bạn đọc:

  • Quản lý bạn đọc.Tổ chức thăm dò, lấy ý kiến giảng viên, sinh viên về các nhu cầu liên quan đến hoạt động của Thư viện. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoài phạm vi phòng đọc nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Thư  viện.
  • Phối hợp với các Tổ công tác có kế hoạch đề xuất việc xây dựng nguồn tư liệu ở các Khoa. 
  • Hướng dẫn sinh viên sử dụng Thư viện.
  • Xây dựng nội quy, quy định của Thư viện. Đề xuất các kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan thu hồi nợ sách.

  3.Quản lý mạng và thiết bị Thư viện:

  • Quản lý hệ thống mạng và các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ Thư viện. Thường xuyên rà soát hệ thống này và đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc cũng như công tác nghiệp vụ.
  • Đề xuất các kế hoạch nhằm góp phần hiện đại hóa Thư viện.
  • Lập kế hoạch xây dựng Thư viện số.
  • Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị quản lý hệ thống trang thiết bị, máy móc của Thư viện vận hành an toàn, hiệu quả.
  • Quản lý trang web của Thư viện.
  • Lập kế hoạch bổ sung các nội dung thông tin thường xuyên còn thiếu trong website.
  • Tập hợp và tổ chức biên tập tin, bài phù hợp từ các Tổ công tác và các nguồn khác ngoài đơn vị để đưa lên web.
  • Điều phối việc đưa tin, bài lên website.
  • Thông tin- Quảng bá về các hoạt động của Thư viện và cập nhật các thông tin khoa học mới trong lĩnh vực các chuyên ngành đào tạo của trường lên web.
  • Tổ chức ngăn nắp, khoa học, đảm bảo vệ sinh các khu vực hoạt động của Thư viện.

  II. NHÂN SỰ

                                             Hiện nay thư viện trường Đại học Kiến trúc có 02 nhân sự, bao gồm:

  Stt

  Họ & Tên

  Chức vụ

  Email

  1

  Dương Thanh Tòng

  Nhân Viên
   2  Trần Thị Hoàng Trâm  Nhân Viên  

  CÁC TIN KHÁC