Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)
 Phòng Đọc 
Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 18h
Thứ 7: 8h - 11h
 Phòng Mượn
Thứ 2 - Thứ 6:  
7h30 - 11h30 & 14h - 18h
Liên kết website :
Số người truy cập: 465.143
Đang online: 60
[ Đăng ngày: 17/08/2015 ]

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã ban hành Quyết định số 135/QĐ - ĐHXDMT về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện theo quyết định số 95/QĐ - BXD ngày 25 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây , đồng thời ban hành Quyết định số 148/QĐ - ĐHXDMT ngày 18 tháng 4 năm 2018 về việc điều động và giao nhiệm vụ viên chức, điều động bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ về công tác tại Trung tâm Thông tin - Thư viện và giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2018.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
1
Phan Thị Anh Đào
Phó Giám đốc Phụ trách
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
 2
Dương Thanh Tòng
Nhân viên Cử nhân Thông tin thư viện 
 3
Trần Thị Hoàng Trâm
Nhân viên  Trung cấp Thông tin thư viện 
4
Lê Thủy Tiên
 
 Nhân viên Thạc sĩ Quản lý đô thị 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long

Email: thuvien@mtu.edu.vn

CÁC TIN KHÁC