Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)
 Phòng Đọc 
Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 18h
Thứ 7: 8h - 11h
 Phòng Mượn
Thứ 2 - Thứ 6:  
7h30 - 11h30 & 14h - 18h
Liên kết website :
Số người truy cập: 341890
Đang online: 26
[ Đăng ngày: 23/08/2015 ]
1. CHỨC NĂNG

Quản lý và tổ chức thực hiện nghiệp vụ thư viện nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập.

2.  NHIỆM VỤ 

1. Rà soát, bổ sung thường xuyên các loại tài liệu, sách báo mới, phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo.
2. Tổ chức các loại hình dịch vụ phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh, hiện đại.
3. Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.
4. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.
CÁC TIN KHÁC