THƯ VIỆN PHỤC VỤ
Thứ 2 -> Thứ 6
 Phòng Đọc 
Thứ 2 -> Thứ 6
7
h - 18h
 Phòng Mượn
Thứ 2 -> Thứ 6:  
8h - 11h45 & 14h - 17h45
Liên kết website :
Số người truy cập: 757.556
Đang online: 22

[ Đăng ngày: 14/08/2015 ]

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã ban hành Quyết định số 135/QĐ - ĐHXDMT về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện theo quyết định số 95/QĐ - BXD ngày 25 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây” , đồng thời ban hành Quyết định số 148/QĐ - ĐHXDMT ngày 18 tháng 4 năm 2018 về việc điều động và giao nhiệm vụ viên chức, điều động bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ về công tác tại Trung tâm Thông tin - Thư viện và giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Ngày 9 tháng 7 năm 2019, trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ và trao Quyết định số 216/QĐ - ĐHXDMT bổ nhiệm Bà Phan Thị Anh Đào giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.CƠ CẤU TỔ CHỨC

 TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
1
Phan Thị Anh Đào
Giám đốc
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
 2
Dương Thanh Tòng
Nhân viên Cử nhân Thông tin thư viện 
 3
Trần Thị Hoàng Trâm
Nhân viên  Trung cấp Thông tin thư viện 
4
Lê Thủy Tiên
 
 Nhân viên Thạc sĩ Quản lý đô thị 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long

Email: thuvien@mtu.edu.vn

CÁC TIN KHÁC