GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.326.431
Đang online: 40
[ Đăng ngày: 14/03/2021 ]

SÁCH MI THÁNG 2. 2021

Sách mi đã v !.....

Trung tâm Thông tin - Thư vin trân trng gii thiu đến toàn th cán b ging viên, viên chc và sinh viên toàn trường đặc bit là cán b ging viên Khoa Xây dng … v ngun tài liu chuyên ngành mi được b sung theo yêu cu (có danh mc kèm theo).

Hãy đến TT.TTTV để được phc v nhé!CÁC TIN KHÁC