GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.326.441
Đang online: 46
[ Đăng ngày: 10/12/2019 ]

SÁCH MỚI THÁNG 12

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên toàn trường, đặc biệt là cán bộ giảng viên Khoa Cơ bản, Khoa Hạ tầng đô thị một số sách, giáo trình và tài liệu tham khảo chuyên ngành mới sau đây.

Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có nhu cầu sử dụng tài liệu để nghiên cứu, giảng dạy, học tập vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ!

TT Tên tài liệu Tác giả Nhà XB Năm
XB
Số
lượng
Đơn vị đề xuất
1
Giáo trình phương pháp
tính và Matlab
Lê Trọng Vinh Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2019 5 Khoa CB
2
Thống kê CN hiện đại với ứng dụng viết trên R,Minitab và JMP
Viện toán Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2016 3 Khoa CB
 3
Mạng nơron và ứng dụng
trong xử lý tín hiệu 
Trần Hoài Linh  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
 2014  3 Khoa CB 
4 Vật lý đại cương 1   Đặng Quang Khang Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2008   2 Khoa CB 
5 Hoá học hữu cơ tập 1  Hoàng Trọng Yêm  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2010  5 Khoa HT 
6  Hóa học hữu cơ tập 2  Hoàng Trọng Yêm  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2010   5 Khoa HT 
Vật liệu polyme phân 
hủy sinh học 
Phạm Ngọc Lân  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2015   5 Khoa HT 
8
Giáo trình phân tích 
chất lượng môi trường 
Huỳnh Trung Hải  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
 2016 5 Khoa HT 
9  Vật lý lò phản ứng
hạt nhân
 
Trần Kim Tuấn  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2016   3 Khoa HT 
10 
Động học lò phản ứng 
hạt nhàn 
Trần Kim Tuấn  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2018   3 Khoa HT 
11 
Các phương pháp phân
tích hóa học 
Phạm Luận  Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2018   3 Khoa HT 
12
Nhiên liệu và vật liệu
 lò phản ứng hạt nhân
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Diệu Vân
 
Nhà XB.
ĐHBK Hà Nội
2015   3 Khoa HT 

                                                       TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CÁC TIN KHÁC