GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.138.571
Đang online: 22
[ Đăng ngày: 18/07/2022 ]

THÔNG BÁO
Khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc
sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2021-2022


Xem thông báo chi tiết tại đây


Căn cứ Kế hoạch của Nhà trường về việc khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện trong năm học 2021-2022;

Nhằm tạo điều kiện cho Nhà trường phát triển nguồn học liệu và dịch vụ để phục vụ tốt hơn nữa cho toàn thể cán bộ, giảng viên trong năm học mới; đồng thời bổ sung hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường;

Nhà trường thông báo đến toàn thể các đơn vị phối hợp thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Đối tượng khảo sát: Giảng viên, viên chức, người lao động của Trường.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 15/8/2022.

Link tham gia khảo sát:

1. Dành cho Giảng viên, viên chức, người lao động: Link

2. Dành cho Sinh viên, Học viên: Link

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu các giảng viên, viên chức, người lao động có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ TT. Thông tin - Thư viện để được hỗ trợ kịp thời.


CÁC TIN KHÁC