GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ
Liên kết website :
Số người truy cập: 1.373.911
Đang online: 109
[ Đăng ngày: 10/05/2020 ]


THÔNG BÁO
 

Căn cứ Công văn số 1230/BGDĐT - GDTX ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục một cách hiệu quả trong điều kiện cả nước đang tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Trung tâm thông tin - Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã phát động phong trào đọc sách điện tử trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường và để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu số, Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiệu một số kho tài nguyên điện tử cho phép cng đồng truy cập và khai thác, cụ thể như sau:

  1. Literacy Cloud: https://literacycloud.org/
  2. Scholastic: https://clubs.scholastic.com/
  3. CommonSenses: https://www.commonsense.org/
  4. LibriVox Free Audio Books: https://archive.org/details/librivoxaudio
  5. National Emergency Library: https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
  6. Open Stax: https://openstax.org/
  7. Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Cambridge University Press): https://www.cambridge.org/

 

Trân trọng thông báo!
Trung tâm Thông tin - Thư viện
CÁC TIN KHÁC