GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ




Liên kết website :
Số người truy cập: 1.373.889
Đang online: 109
[ Đăng ngày: 15/10/2018 ]

Nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông tin - Thư viện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin - thư viện, phục vụ tốt hơn nữa cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của toàn trường đặc biệt là trong hoạt động khai thác thông tin, hợp tác quốc tế, xây dựng mô hình phục vụ bạn đọc có hiệu quả, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các Trung tâm Thông tin - Thư viện trong và ngoài nước trong việc phối hợp bổ sung, trao đổi tài liệu và chia sẻ nguồn lực thông tin Trung tâm Thông tin - Thư viện đã đến thăm, giao lưu và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 7 năm 2018.


Giao lưu, học tập kinh nghiệm tại LRC - Đại học Cần Thơ


                Giao lưu, học tập kinh nghiệm tại LRC - Đại học Cần Thơ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

CÁC TIN KHÁC