THƯ VIỆN PHỤC VỤ
Thứ 2 -> Thứ 6
 Phòng Đọc 
Thứ 2 -> Thứ 6
7
h - 18h
 Phòng Mượn
Thứ 2 -> Thứ 6:  
8h - 11h45 & 14h - 17h45
Liên kết website :
Số người truy cập: 711.730
Đang online: 10

[ Đăng ngày: 14/10/2018 ]


Trung tâm Thông tin -Thư viện đã tham dự Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng cán bộ thư viện ngày 5 tháng 7 năm 2018 trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 14 của mạng lưới các trường đại học ASEAN tổ chức tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 3 tháng 7 năm 2018 đến ngày 5 tháng 7 năm 2018.    

 
Hội nghị thường niên AUNILO lần thứ 14
         AUNILO (Thư viện liên mạng trực tuyến Đại học ASEAN), bao gồm 30 thành viên thư viện từ 10 quốc gia (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Hàng năm, AUNILO luân phiên tổ chức các cuộc họp tại các trường đại học trong mạng lưới để trao đổi thông tin, thảo luận và phát triển các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của từng thư viện cũng như các giải pháp hợp tác, phục vụ mục đích đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học Đông Nam Á.
Trung tâm Thông tin - Thư viện
CÁC TIN KHÁC