GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờLiên kết website :
Số người truy cập: 1.261.134
Đang online: 24
[ Đăng ngày: 30/06/2022 ]
   
1. Bài gửi đăng Tạp chí phải là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào khác;

2. Bài đăng trên Tạp chí bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, in trên 2 mặt, chia cột, số trang từ 7 đến 10 trang A4 (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; lề trên, lề dưới và lề phải 2,5cm, lề trái 3cm);

3. Bài viết có tên, phần tóm tắt và từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh (phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 150 từ) cung cấp nội dung chính của bài viết;

4. Sử dụng ngôn ngữ viết, văn phong khoa học, chỉ viết tắt những từ và cụm từ thông dụng;

5. Công thức, phương trình toán học dùng phần mềm Math Type được đánh số trong dấu ngoặc đơn đặt phía lề phải;

6. Các ký hiệu, đơn vị phải thống nhất trong toàn bộ nội dung bài viết và phải có chú thích;

7. Tên bảng biểu đặt phía trên, tên hình vẽ đặt phía dưới. Các hình vẽ phải rõ ràng và chú thích đầy đủ. Bảng biểu, hình ảnh tham khảo không phải của tác giả cần ghi rõ trích nguồn và bổ sung vào tài liệu tham khảo.

8. Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học, kết luận (viết thành các mục riêng). Bài viết phải đưa ra các kết quả nghiên cứu mới hoặc các ứng dụng mới mang lại sự tiến bộ nhất định trong tri thức khoa học chuyên ngành hay phải nêu được hiện trạng, những hướng phát triển cơ bản của vấn đề được đề cập, khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;

9. Tài liệu tham khảo và trích dẫn: Theo chuẩn IEEE (đối với tài liệu tham khảo tiếng Việt viết rõ họ và tên) và tối đa 10 tài liệu tham khảo chính;

10. Trang 1 của bài viết ghi rõ các thông tin: Họ và tên, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và hộp thư điện tử để liên hệ.

Gửi bài về:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 60 16 18
Email: jste-mtu@mtu.edu.vn
  

CÁC TIN KHÁC