GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờLiên kết website :
Số người truy cập: 1.373.924
Đang online: 111
[ Đăng ngày: 30/01/2024 ]

THÔNG BÁO
V/v viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (JSTE-MTU) số 08 - (Quý I-2024)

Tải thông báo chi tiết và danh sách số lượng bài viết tại đây

Căn cứ Kế hoạch xuất bản của Tạp chí;

Căn cứ chương trình công tác của Nhà trường.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây dự kiến xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 08 vào cuối tháng 03/2024.

Nhằm công bố các công trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực, ngành, liên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Đô thị và Công trình, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kế toán, Công nghệ Thông tin; Thông tin về các hoạt động của Nhà trường.

Ban Biên tập JSTE-MTU trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, giảng viên, viên chức, các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên trong và ngoài trường tham gia viết và gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 08.

Thể lệ gửi bài, hình thức trình bày được đăng tải tại địa chỉ website: http://www.mtu.edu.vnhttp://thuvien.mtu.edu.vn

Bài viết vui lòng gửi trực tiếp về Trung tâm Thông tin - Thư viện và gửi trực tuyến về địa chỉ email: jste-mtu@mtu.edu.vn

Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/03/2024.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức, giảng viên và sinh viên trong đơn vị và tham gia viết bài. Số lượng bài viết không hạn chế nhưng mỗi đơn vị phải có số bài viết tối thiểu theo danh sách đính kèm./.


CÁC TIN KHÁC